Yatırım konuları;
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması.
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması.
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması.
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması.
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması.
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması.
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
g) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri.
ğ) Akıllı sulama sistemleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırım tutarları ve destekleme oranları;

Meteoroloji müjdeledi... Serinleyeceğiz... Meteoroloji müjdeledi... Serinleyeceğiz...

 Hibeye esas mal alım tutarı 3.000.000-TL’yi geçemez. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si
oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.  Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Başvuru Süresi;

Başvurular, 9 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 22 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.

Başvurulacak Yer;

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını, proje uygulanacak parsellerin bulunduğu ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapacaktır. Daha detaylı bilgi almak için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Manşet67 Haber