WhatsApp Image 2023-09-23 at 18.29.43 (1) - Kopya - Kopya - Kopya - Kopya - Kopya

Hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, olası hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalıdır. 

Geriatri hekimi, 4 yıl dahiliye uzmanlığı eğitimi sonrasında 3 yıl boyunca geriatri yan dal uzmanlığı eğitimi almış kişidir. Türkiye’de sayısı oldukça az olan geriatri hekimleri, yaşlı nüfusun yoğun olduğu şehirlerde görev almaktadır. Geriatri Uzmanı, yaşlanmanın getirmiş olduğu semptomları, kronik hastalıkları ve rutin takiplerini, ayrıntılı geriatrik değerlendirme eşliğinde yürütmektedir.

Editör: Can Özkan Kayabaşılı