Yatırım konuları;
1-Ekonomik Yatırım Konularında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım
konularında;
1) Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar,
2) Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar,
3) Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar,
4) Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar,
5) Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar,
b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;
1) Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar,
2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
4) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
5) Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar,
6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,
7) Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,
c) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar,
ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında;
1) Denizlerde yetiştiricilik,
2) İç sularda yetiştiricilik,
3) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik,
d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına
yönelik yatırım konularında;
1) Hayvansal orijinli gübre,
2) Bitkisel orijinli gübre,
2- Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;
a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,
b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,
d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,
g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Yatırım tutarları ve destekleme oranları;

GMIS'den üyelere özel yeni indirim anlaşması... GMIS'den üyelere özel yeni indirim anlaşması...

Yatırımın Niteliği Hibeye Esas Proje Tutarı (TL)
Yeni Tesis 14.000.000,00
Kısmen Yapılmış(Tamamlama) 12.000.000,00
Kapasite Artırımı, 10.000.000,00
Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon 10.000.000,00  Hibeye esas proje tutarı ekonomik yatırımlarda alt limit en az 3.000.001 Türk
Lirası, kırsal ekonomik yatırımlarında ise 100.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
 Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
 Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
Başvuru Süresi;
Başvurular, uygulama rehberinin yayımı 03/01/2024 tarihinden başlayıp, 19/02/2024 tarihi saat 23:59’ da sona erecektir.
Başvurulacak Yer;
Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden yaparlar. Daha detaylı bilgi almak için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Editör: Manşet67 Haber