Bakanlık duyurdu… Ödemeler bugün yatırılacak… Bakanlık duyurdu… Ödemeler bugün yatırılacak…

Bu itibarla;
* Akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt, LPG, CNG, Adblue, Mobil Tanker Sayaçları ve Lastik Hava Basınçölçerler. Kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri. Aks kantarları. Hassas kütle ölçüleri için Muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden 29/02/2024 tarihine kadar iki yılda bir Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ ye elektronik ortamda yapılacaktır.
* Otomatik tartı aletleri ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatikb olmayan tartı aletleri muayene başvuruları 29/02/2024 tarihine kadar iki yılda bir Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine yapılacaktır.
* Hız İhlal Tespit Donanımları, Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları her yıl, Isı Sayaçları muayene başvuruları beş yılda bir 29/02/2024 tarihine kadar ilgili Muayene Servislerine yapılacaktır.
* Takograf Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine gün/ay/yıl takip edilerek iki yılda bir yapılacaktır.
* Taksimetre Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine gün/ay/yıl takip edilerek yılda bir (ya da tarife değişikliğinde ve araç muayene öncesi) yapılacaktır.
* Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri. Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, İbreli terazi kullanıcıları tarafından 29/02/2024 tarihine kadar iki yılda bir Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurulmalıdır. Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları; Zonguldak ve Çaycuma Belediye Başkanlıklarında mevcuttur.
* Şebekelerinde takılı olan 10 yılını doldurmuş elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için; İlgili Belediye Başkanlıkları, Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Firmaları tarafından https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr üzerinden Zonguldak Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne, yapılır. Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (https://msurapor.sanayi.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir. İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu,
Kamuoyuna duyurulur.

Editör: Can Özkan Kayabaşılı