Türk Kızılay, Filistin, Gazze ve Kudüs'e insani yardımlar göndererek, bu bölgelerde kalıcı projeleri hayata geçiriyor ve temel insani ihtiyaçları karşılamaya katkıda bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan olaylar bölgedeki insani yardım ihtiyacını daha da acil bir hale getirdi.

Bölgede tıbbi malzemelerin yetersizliği, Kudüs'te Filistin Kızılay’ına ait ambulansların sınırlı sayıda olması ve bölgeye intikal eden ambulansların engellenmesi gibi nedenlerle acil tıbbi müdahale ihtiyacı artmış durumda. Türk Kızılay olarak, bu zorlu koşullarda Filistin Kızılay ve Mısır Kızılay ile iş birliği içinde hareket ederek desteklerinizle abluka altındaki Filistin halkına ilaç ve sarf malzemeleri, yardımcı tıbbî alet, gıda kolisi, zarar gören ailelere nakdi yardımlarınızı ulaştırıyoruz. Türk Kızılay olarak sizleri de desteğe davet ediyoruz. Siz de destek verin Filistin’in yaralarını birlikte saralım. 

 Banka Adı: Ziraat Bankası
 Hesap Adı: Türk Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi
 IBAN: TR07 0001 0000 5100 0018 6873 62

Editör: Can Özkan Kayabaşılı