İl Genel Meclisi Mart ayı 4’üncü birleşim toplantısı, Necdet Karaveli başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın ardından bir önceki toplantının tutanak özeti okundu. Ardından gündem maddeleri meclis üyelerinin onayına sunuldu. 
Gündemin 3’üncü maddesi kapsamında Çaycuma İlçesi, Kayıkçılar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait; 101 ada, 178 parsel numaralı,  18.921,21 metre kare yüzölçümlü, niteliği arsa olan taşınmazın tamamının, S.S. Çaycuma Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi tarafından Galericiler Sitesi yapılmak üzere, 14.12.2053 tarihine kadar kiralanması istendi. 

Sigaraya beklenmedik zam... İşte fiyatlar... Sigaraya beklenmedik zam... İşte fiyatlar...

PROJE DUDAK UÇUKLATACAK

Gündem maddesi İmar, Sanayi ve Ticaret, Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonu’na havale edildi.
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kukulu gündem maddesine ilişkin yaptığı açıklamasında; “Hazineden kiralayacağız, biz de kirayı oto galericiler sitesine vereceğiz. kira bedelini biz ödeyeceğiz, söz gelimi 500 bin diyelim onlarda 500 bin lirayı bize ödeyecekler. Proje büyük bir proje. Şu anda mevcut 32 tane galeri var Çaycuma’da. Proje, alam olarak hazırlandı idaremizce. Alan projeye göre de 40 adet oto galeri düşünülüyor. Oto galeri olarak da düşünmeyelim sadece, NOTER’i, araç eksperi ve diğer sosyal donatıları ile birlikte güzel bir proje öngörülüyor. Maliyetli de bir proje. Proje bedelini ve proje uygulama bedelini oto galericiler yüklenecekler. Meclisimizde kiralamayı uygun görürse güzel bir proje olcak.” dedi. 

Gündemin 4’üncü maddesi kapsamında da Ereğli İlçesi, İskenderli Köyüne İskenderli Membanın tahsisinde sakınca olmadığı belirtildiğinden, Memba Tahsis Komisyonu tarafından hazırlanan, “İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzii Komisyonu Raporları” Meclis üyelerinin onayına sunuldu. 
5’inci madde olan son gündem maddesinde de  Ereğli İlçesi Akköy–Karakavuz Köylerine, Damlıyayla Membanın ve Alaplı Kabalar Köyüne, Kezelburundere Membanın tahsisinde sakınca olmadığı; Memba Tahsis Komisyonu tarafından hazırlanan “İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzii Komisyonu Raporları” doğrultusunda, İmar ve Bayındırlık, Köylere Yönelik Hizmetler ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının ortaklaşa hazırladıkları 8 – 8 – 5 sayılı raporlar görüşüldü. 

Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesinin ardından toplantı sona erdi. 

Editör: Haber Merkezi