Yurtdışı pazar araştırması, dış pazarlarda satılması hedeflenen hizmetler ya da ürünlerin hedeflere uygun şekilde sürdürülebilmesi adına yürütülen kapsamlı çalışmalar bütünüdür. Bu sayede firmalar, ticariAC faaliyetlerini yürütebilmek adına en etkili pazar seçenekleri hakkında gerçekçi verilerin elde edilmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda doğru stratejik hamlelerin belirlenmesi ve talep görecek ürünlerin analiz edilmesi gibi avantajlar da sağlamaktadır.

Müşteri risk yönetimi süreçlerini de kapsayan yurt dışı pazar araştırması çalışmaları, firmaların döviz üzerinden kazanç sağlamaları ve bu sayede büyüme hedeflerine çok daha kısa sürede ulaşmaları imkanını sunmaktadır. Fakat tüm bu avantajlardan yararlanabilmek adına dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Bu detayların ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

●      Ürünlerin satışı hedeflenen bölgedeki tüketim alışkanlıkları, alım gücü ve iklim yapısı gibi kriterlere uygun olup olmaması,

●      Ülkelerdeki nüfus sayısı, yoğunluğu ve ikametin güçlü olduğu bölgelerin araştırılması,

●      Sektör dahilinde güçlü rakiplerin kampanyaları, avantajları ve öne çıktıkları hizmetleri gibi kriterlerin analiz edilmesi,

●      Ülkelerde yaşayan halkların dağılımlarının öğrenilmesi,

●      Halkların inanç sistemleri ve ülkelerin politik sistemlerinin analiz edilmesi,

●      Ürünlerin hedef ülkelere ulaştırılması için en etkili seçeneklerin belirlenmesi, ambalajlama işlemleri, nakliye ağları, depolama hizmetleri ve yerel dağıtım ağları gibi konularda gerekli araştırmaların yapılması,

●      Hedef ülkede uygulanan gümrük yaptırımlarının araştırılması,

●      Ülkelerde uygulanan fikri mülkiyet yasaları hakkında bilgi edinilmesi,

●      Hedef ülkedeki yasaların özel işletmelerde hangi alanlarda müdahale ettiklerinin öğrenilmesi,

●      Hedef ülkede uygulanan ticari prosedürler ve hukuki süreçlerin öğrenilmesidir.

Firmalar dış pazarlara açılmadan öncesinde mutlaka tüm detayları profesyonel şekilde incelemelidir. Aksi halde beklenmeyen risk faktörleri ile karşılaşılması ve ciddi zararların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle tasarı süreçlerinden itibaren profesyonel hizmet sunan firmalardan destek alınması ve en etkili planlamaların yapılması büyük bir önem taşımaktadır.

Etkili Bir Yurt Dışı Pazar Araştırması Yapmak İçin 4 Temel Adım

Ticari faaliyetlerini yurt dışı pazarlarına taşımak isteyen firmaların izlemesi gereken birçok prosedür bulunmaktadır. Bu sayede risk faktörlerinin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması, gerekli sermayenin doğru şekilde hesaplanması ve diğer tüm süreçlerin doğru adımlarla planlanması gibi avantajların elde edilmesi mümkün olmaktadır. Bu süreçte en çok önem taşıyan 4 adımın ise kısaca şu şekilde açıklanması mümkündür:

●      Ülke Seçiminin Yapılması: Hedef ülkenin doğru şekilde belirlenmesi, kişilerin hem zaman hem de kazanç anlamında kayıplar yaşamalarını engellemekteki en önemli kriterlerin başında yer almaktadır. Bu noktada yerel halkın inanç sistemleri, nüfus dağılımları, ülkelerde uygulanan ticari yasalar, gümrük işlemlerine yönelik detaylar, lojistik ağları ve benzeri birçok kriterin profesyonel şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ilgi çene ürünler ve hizmetlerin incelenmesi de büyük bir önem taşımaktadır. Aksi halde sunulan ürünlerin ilgi görmemesi ve kişilere ciddi engeller yaratmaları gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır.

●      Analiz Süreçlerinin Tamamlanması: Hedef ülkeye yönelik toplanan verilerin detaylı ve profesyonel şekilde analiz edilmesi süreçleridir. Bu süreç içerisinde hedef ülkede sektöre yönelik görülen başarı ve başarısızlık verileri, ilerlemeler, istatistiksel sonuçlar, uygulanan kolaylıklar ve diğer fırsat analizlerinin profesyonel şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu sayede firmalar, pazar hareketleri dahilinde güçlü ve zayıf olacakları yönleri eyleme geçmeden öncesinde görme şansına sahip olmaktadır. Aynı zamanda zayıf yönlerin güçlendirilmesi için gerekli olan planlamaların yapılması için gereken zaman da kazanılmaktadır.

●      Hedef Kitlenin Belirlenmesi: Ürün özellikleri ve avantajlarına bağlı olarak doğru bir hedef müşteri kitlesinin oluşturulması süreçlerini kapsamaktadır. Tüketicilerin benzer ürünlere gösterdikleri ilgi, yaş grupları, cinsiyetleri, medeni halleri, ürünlere ulaşmak için kullanabilecekleri kanallar ve ürünlere ne sıklıkla ihtiyaç duydukları gibi detaylı analizlerin yapıldığı aşamalardır. Hedef müşteri kitlesinin doğru şekilde belirlenmesi, hedeflenen satış oranlarına en kısa sürede ve en istikrarlı şekilde ulaşma avantajı sağlamaktadır.

●      Rakip Analizlerinin Yapılması: Hedef ülkedeki rekabette öne çıkabilmek adına yürütülen çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Bu süreç içerisinde rakip firmaların belirlenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin araştırılması, müşterilere sundukları cazip fırsatların belirlenmesi, kampanyaların incelenmesi, reklam ve tanıtım çalışmalarının araştırılması gibi çok sayıda işlemin yapılması ile tamamlanmaktadır. Bu sayede firmalar, yurt dışı pazarlarına açıldıktan sonrasında öne çıkmak ve kısa süre içerisinde güçlü bir pozisyon kazanmak gibi avantajlar elde etmektedir.

Yurt dışı pazar araştırması süreçlerinin etkili şekilde yönetilmesi, firmaların büyüme hedeflerine en istikrarlı şekilde ulaşmaları açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle planlama süreçlerinde profesyonel destek alınması tavsiye edilmektedir.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Alanında En Güvenilir Veriler İçin Bilgiden Daha Fazlası

Yurtdışı pazar araştırması süreçleri, bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren çok sayıda işlem basamağından oluşmaktadır. Bu süreçlerin profesyonel şekilde yönetilmesi ise işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için en önemli kriterdir. Bu nedenle işletmelerin bu süreç içerisinde mutlaka uzman desteği almaları ve gerçekçi verilere dayanarak planlama yapmaları büyük bir önem taşımaktadır.

Sektöründe 30 seneyi aşkın süredir tecrübesi olan ve dünya çapındaki en geniş ticari veri tabanına sahip olan Bilgiden Daha Fazlası ailesi, her zaman için memnuniyet odaklı ve güvenilirlik temelli hizmetler sunmaktadır. Veri tabanlarında 450 milyonu aşkın işletme bilgisine sahip olan firma, bu avantajı ile en güvenilir verilere ulaşılmasını mümkün kılmaktadır.

Editör: Bayram Tomakin