Sağkan, maden faciası davasında meslektaşlarıyla birlikte yurttaşlarının yanında olduklarını belirterek, Amasra’daki madende yaşanan olayın bir kaza değil, katliam olduğunu söyleyerek, "Bugün ilk duruşmada iddianame okundu az önce. Ara verilinceye kadar ve iddianamenin okunmasında gördüğümüz konu aslında bunun bir kaza değil. Uzun yıllardır özellikle 2017 yılından itibaren Sayıştay'ın ısrarla uyarılarına rağmen havalandırma sisteminin yetersizliğine, teknik personelin azlığına ve diğer iki madde de dahil olmak üzere dört konunun altı özel çizilmesine rağmen ihmaller silsilesinin ortaya çıkarttığı bir facia neticesinde 43 işçimizi kaybetmiş bulunuyoruz. Bugünkü iddianamenin özeti bu konunun bir kaza değil, bir facia olduğunun açık ilanı niteliğinde olmasıdır. İçeride yurttaşların acılarını paylaştık. Şunu gördük ki adaletin tecellisinden başka onların vicdanlarını bir nebze olsun tatmin edebilecek hiçbir unsur bulunmuyor. Tek talepleri var; bütün unsurlarıyla bu işin tüm sorumluları yargı önünde hesap versin."

'SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ GEREKİYOR'

Erinç Sağkan, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptırdığı incelemelerde özellikle iki unsurun ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan birincisi sadece yereldeki sorumluların değil. Yani sadece Amasra Taş Kömürü İşletmesi müdürünün değil, diğer mühendis yetkililerin, aynı zamanda da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun genel müdürü ve genel müdür yardımcısı da dahil olmak üzere soruşturmanın genişletilmesi gerekiyor. Bu kapsamda denetlemekle yükümlü olan Enerji Bakanlığı yetkililerinin de, Türkiye Taş Kömürü yetkilileriyle birlikte yargılanması gerektiğini aslında bu iddianame ve bu iddianamenin dayanağı olan bilirkişi raporu çok açık olarak göstermekte. Bu sebeple bugünkü yapılan yargılama kadar aslında şu anda izin aşaması beklenen diğer kamu görevlilerinin de yargılanması ve cezasızlık kılıfından kurtulmasıyla birlikte burada adaletin tecelli ettiğinden söz edebiliriz. Bütün mücadelemiz burada yurttaşlarımızın adaletin gerçekten ortaya çıkartıldığını hissetmeleri açısından bu hukuk mücadelesini yürütmekten ibarettir. Kazanın olduğu günden itibaren buradaydık. Yargılamanın tamamında adaletin tecellisi için, adil yargılanmak için burada bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu

Editör: Can Özkan Kayabaşılı