Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu 16 Mart 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülen 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumuna GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, Genel Sekreter Yener Arslanboğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikamıza bağlı şubelerin başkanları ve şube yöneticileri, TÜHİS TİS Uzmanları, TTK TİS Komisyonu Üyeleri ile Sendikamız TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

TTK TİS görüşmelerinin ikinci oturumunda TTK Toplu İş Sözleşmesi Teklifinin 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78’inci maddeleri eski şekliyle kabul edildi.

83 asıl, 2 geçici ve 7 ek maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi taslağında ikinci oturumda 49 madde kabul edildi. İlk oturumda kabul edilen 4 madde ile birlikte kabul edilen toplam madde sayısı 53 oldu.

Üçüncü oturumun tarihi daha sonra belirlenecek.

Editör: Serdal Çenesiz