Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Türkiye Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası (TSEİS) Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner, Maden işletmelerinde maden işçilerinin zorunlu ferdi sigorta teminatlarının arttırılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlediler. 19 Ağustos 2023 tarihinde GMİS Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TSEİS Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, işyeri temsilcileri katıldı.

YEŞİL; TEMİNAT ÖDEMELERİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR

seisgnlbskboyner

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası teminatlarının o tarihten bugüne 150 bin TL olarak kaldığına dikkat çekerek, “Teminat miktarı aradan geçen 8 yıllık süreç içinde güncellenmemiştir. Biz ve bizim gibi Türkiye’nin dört bir yanında yüksek riskli meslek icra eden madenciler adına buradan haykırıyoruz; Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası teminatları Bakanlık nezdinde tekrar değerlendirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir” dedi. Yeşil şöyle konuştu; “Maden alanlarının; özellikle yeraltında çalışmak zorunda olan çalışanlar için, emniyet tedbirinin alındığı gelişmiş ülkelerde bile tehlikeli olduğu bilinmektedir. Maden alanlarının yüksek riskli alanlar olması ve madencilerin yüksek riskli bir meslekte çalışıyor olmaları bu konuda uzmanlık gerektiren özel bir sigorta branşının doğmasına yol açmıştır.

2015 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bildiğiniz gibi ülkemizde, Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası, 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Tebliğ gereği, sigorta eksperleri maden işletmelerinde risk değerlendirmesi yaparak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına katkı vermektedirler.

TEMİNAT MİKTARLARI 8 YILDIR GÜNCELLENMEDİ

gmisgnbskyeşil

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ya da kömür madenciliği haricindeki yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan bir tesiste çalışanlar, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde başlarına gelebilecek kazalara karşı kişi başı yıllık yaklaşık 750 TL prim karşılığında sigorta güvencesi altına alınarak, 2015 yılında yönetmelikle belirlenen sakatlık veya ölüm halinde ödenecek teminat miktarı 150 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu teminat miktarı aradan geçen 8 yıllık süreç içinde güncellenmemiştir. Dünyanın en zor ve en riskli işini yapan madencilerin zorunlu ferdi kaza sigortası teminatları günümüz ekonomik şartlarında çok düşük kalmıştır. Teminat ödemeleri kesinlikle kabul edilebilir değildir.

GÜNÜMÜZ EKONOMİK ŞARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Bizler maden işçilerinin temsilcileri olarak bu teminatların güncellenerek günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirilmesini talep ediyoruz. Biz ve bizim gibi Türkiye’nin dört bir yanında yüksek riskli meslek icra eden madenciler adına buradan haykırıyoruz; Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası teminatları Bakanlık nezdinde tekrar değerlendirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir.

İŞYERLERİMİZDE ANLATACAK, GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tabii ki madenlerimizde kimsenin hayatını kaybetmesini kimse istemez. Zor bir meslek icra ediyoruz. Bu mesleğin içinde bu tür kaza ve ölümler ne yazık ki olabiliyor. Bu tür kaza ve ölümlerin devamında da aile bireylerimizin ya da ağır kazalanan arkadaşımızın aile bireylerinin bir takım getirilerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımız zor şartlar altında çalışarak hayatlarını kaybedebiliyorlar ya da engelli kalabiliyorlar. Bu durumda ailelerin hayatlarını devam ettirmesi gerekiyor. Bu anlamda 8 yıl önceki belirlenen prim ücretlerinin bugünkü ekonomik şartlara göre güncellenmesi gerekiyor. Bunu sizlere de anlatmak istedik. Madencilik sektöründe bu konu çok önemli. Bunları iş yerlerinde de üyelerimize anlatarak gerekli girişimleri yapmaya devam edeceğiz”.

BOYNER; SİGORTA TEMİNATININ 2 MİLYON TL OLMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ

Türkiye Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner de Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası prim ve teminatlarının 2015 yılından beri değişmediğine dikkat çekerek, “Sigorta primi yıllık 2 bin TL, teminatı ise 2 milyon TL olmalı” dedi. Boyner şöyle konuştu; “2015 yılında Bakanlar Kurulu yayınladığı yönetmelikle Türkiye’de yeraltı ve yerüstü madenlerinde çalışan düz işçiden mühendislere kadar koordinatlar içerisinde tüm madencilere zorunlu ferdi kaza sigortası yapılması yönünde çok önemli karar aldı. Biz de Sigorta Eksperleri Sendikası olarak Hacettepe Üniversitesi, Zonguldak Maden Fakültesi, İstanbul Maden Fakültesi, Çalışma ve Enerji Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile birlikte o tarihte Ankara’da çok önemli hizmet içi eğitim düzenledik. 21 gün süren bu eğitim sonunda zaten tecrübeli olan maden eksperlerimiz yeraltı madenlerinde de tecrübe kazandılar ve şu anda yürürlükte olan 63 tane önemli maddenin uygulanmasıyla ilgili bir komite başkanı, bir komite başkan yardımcısı, bir maden mühendisi yine iş güvenliği uzmanı havuzdan atanmak suretiyle 1 Haziran 2015 tarihinde bütün Türkiye’deki yeraltı-yerüstü madenlerinin risk incelemesini sigorta açısından incelemeye başladık. Bugüne geldiğimizde kısaca faydası, ocaklardaki çalışma düzeni disipline edildi. İşçi ve işveren güvenliği çok önemli mesafeler kat etti. Önemli olanda üretimde verimlilik ve artış gözlendi. Dolayısıyla maden işverenleri ve sendikalar bu işten fevkalade memnun kaldılar. Bunun yanında 750 lira prim karşılığında 150 bin lira ölüm veya yaralanma teminatı da Bakanlar Kurulu tarafından tesis edildi. Gelin görün ki sene 2023. Biliyorsunuz Bartın’da büyük bir kaza oldu 43 kardeşimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Geçenlerde de bir işçimiz göçük altında kaldı. 2015 ile 2023’e kadar dünyadaki yeraltı yerüstü madenlerdeki kaza istatiksel oranlarına bakıldığında dünyada en düşük Türkiye’de. Demek ki bu verimli çalışmanın sonucunda ortaya çıkan sevindirici bir haber.

2023 YILINDA PRİM 750 LİRA, ÖLÜM TAZMİNATI 150 BİN LİRA, OLACAK İŞ DEĞİL!

2023 yılında prim 750 lira. Ölüm tazminatı 150 bin lira. Olacak iş değil. 150 bin liranın 2015 yılında meydana getireceği mali menfaatler ile 2023 yılının mali menfaatleri göz önüne alındığında bu işin önemli ortaya çıkıyor. Biz sendika olarak 1.5 yıl önce yeni göreve gelen Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna resmi müracaatta bulunduk. Bu tarihe kadar ne başkan, ne başkan yardımcıları cevap verdiler, ne de bu 750 lira primi yukarı çıkarttılar. Ölüm tazminat oranlarının da biz arzu ediyoruz ki en az 2 milyon TL olması. Bir ölüm olması halinde yakınları en az 2 milyon TL alması lazım. Sigorta şirketleri sessiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sessiz. Sigortacılık müdürlüğü, odalar birliği sessiz. Maden işverenleri sendikası sessiz. Sigortacılık düzenleme ve denetleme kurulu sessiz. Herkes sessiz. Dolayısıyla bundan 6 ay önce sayın başkanımla temas kurdum. Başkanımızla konuştuk. Oda bu konuda görüşlerini ifade ederek rahatsızlıklarını dile getirdi.

PRİM YILLIK 2 BİN TL, TEMİNAT 2 MİLYON TL OLMALI

Bizim arzu ettiğimiz Hükümetimizden Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından biran önce bu primin 2 bin liraya çıkarılması ve ölüm teminatının da en az 2 milyon TL olması yönünde. Sayın başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü bu iş ilk defa gündeme getiriliyor. Zonguldak’ta bulunmamızın sebebi kömürün ilk bulunduğu yer, madenciliğin ilk başlattığı yer. 1946 yılında kurulan köklü bir sendikamız var. Bu nedenle sizlerle birlikte bu duyuruyu yapmak istedik. Türkiye’nin önemli konularından birini gündeme getirdiğimiz için Sayın başkanımıza teşekkür ederim.” dedi.

Editör: Sinan Kabatepe