Amaç Doğal zenginliklerimizin başında gelen ormanlarımızın yangınlara karşı korunması amacıyla, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal,
semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olacağı değerlendirilerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu kapsamda İlimiz genelinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların görevlerinin belirlenmesi, gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması, ormanlık alanlarda gerçek ve tüzel kişilerin uymaları gereken kuralların belirlenmesi ve belirlenen kurallara riayet etmeyenler hakkında yasal işlemlerin uygulanmasını kapsar.

YASAL DAYANAK
 6831 Sayılı Orman Kanunu
 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
Zonguldak İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 29.05.2024 tarih ve 1
sayılı kararı.
ALINAN KARARLAR

1. Zonguldak İli orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; İl sınırları içerisinde ormanlara girişler, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özellikle anızların yakılma riski de göz önüne alındığında 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.
2. Görevliler ve izin almak/izinli olmak şartıyla arıcılar ve çobanların orman alanlarına girişine izin verilecektir. Giriş yasağının uygulanması ve kontrolü, İl /İlçe Jandarma Komutanlıkları, İl /İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl /İlçe Orman İşletme Müdürlükleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanacaktır.
3. Zonguldak ili ve ilçelerinde aşağıda bulunan orman parkları/tabiat parkı/millet ormanı/kent ormanı dışında 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında mangal/semaver/ateş yakılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı faaliyetler ile
çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır.

Ekran Görüntüsü 2024 07 05 180235Ekran Görüntüsü 2024 07 05 180246

Kdz. Ereğli'nin hakları gasp ediliyor" Kdz. Ereğli'nin hakları gasp ediliyor"

4. Ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek şekilde havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir.
5. Turizm ve sportif amaçlı trekkinglerin tescilli alanlarda olmak koşuluyla kafile başkanı tarafından ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne, yürüyüşün başlayacağı saati, bitiş saati, güzergahı, katılımcı sayısı ve katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Numaralarını belirten dilekçe ile müracaatları halinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, ve ilgili Orman İşletme Müdürlüğü kontrolünde “izin istenilen dönemde iklim şartları (sıcaklık, nem, rüzgar, yağış vb.) dikkate alınarak” gerekli izinler verilebilecek, trekking esnasında ateş yakılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.
6. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32. maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında her gün ve 24 saat boyunca, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Anız veya bağ-bahçe artığı ot, dal vb. şeyleri yakanlarla ilgili olarak, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından veya ilgili kurum (Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zabıta vb.) tarafından idari para cezası için işlem tesis edilecektir.
7. Jandarma ve Orman Muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleri ile görevlendirilen ekipler, alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip edecekler ve 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında piknik alanlarında, vatandaşların orman yangınlarına duyarlı olmaları ve yaktıkları piknik ateşini söndürmeleri hususunda uyaracaklardır.
8. Muhtarlar, ormana giriş ve çıkışları takip ederek şüpheli şahısları 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtası ile Orman Bölge Müdürlüğü/İşletme Müdürlükleri/İşletme Şefliklerine bildirecektir. Her türlü izinli ve izinsiz avlanmalar; Muhtarlıklar, Av Yaban Hayatı birimleri ve Güvenlik Güçleri tarafından takip edilecektir.
9. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler ve yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir.

10. Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri tarafından kesintisiz olarak gözetim ve denetimler yapılacak, özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık alanlara geliş ve gidiş yolları kontrol altında bulundurularak şahıs ve araç sorgulamaları artırılacaktır.
11. Zonguldak İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 29.05.2024 tarih ve 1 sayılı kararı tüm birimler tarafından titizlikle uygulanacaktır.
12. Zonguldak Gar Müdürlüğü tarafından tren yolu güzergahlarında, raylarda sürtünme sonucu aşırı ısınma vb. nedenlerle oluşan kıvılcım nedeniyle yangın çıkma riski taşıyan alanlar tespit edilerek yanıcı materyalin ivedilikle sahadan uzaklaştırılması
sağlanacaktır.
13. Zonguldak ili sınırları içinde Orman İşletme Müdürlükleri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun belirlediği esaslar dahilinde jandarma karakol komutanlıkları, av yaban hayatı koruma ekipleri ve belediye zabıtası ile birlikte hazırlayacakları haftalık çalışma programları ile bu kararla yasaklanan fiilleri denetleyecektir.
14. Tüm önlemlere rağmen herhangi bir yangın ihbarı olması durumunda talimat beklemeksizin ilgili tüm kurumlar harekete geçerek yangına müdahale edecektir.
15. Olası yangınlara müdahalede kullanılacak olan her türlü araç ve ekipmanın bakımı düzenli olarak yapılacak ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.
16. Orman Yangınlarının Önlenmesi Kapsamında Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanmasına ilişkin hükümler 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında Zonguldak İl sınırları içerisinde uygulanır.
CEZAİ HÜKÜMLER
Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre yasal işlem yapılacaktır.
YÜRÜTME
Bu kararlar Zonguldak Valisi tarafından yürütülür.

Editör: Haber Merkezi