Murat Sezer açıklamasında "Birleşik Kamu-İş’e bağlı Genel Sağlık-İş Sendikamızın mücadelesi ile Kamu Sendikalarına yönelik uygulanan %2 barajının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini sağladık.
Ülkemizde kamu çalışanlarının sendikalara üye olmasını teşvik etmek amacıyla sendika üyelerine 3 ayda bir sendika tazminatı ödemesi yapılıyordu. Bu tazminat 2022 yılında yapılan düzenleme ile üye sayıları %2’nin altında kalan sendika üyelerine 1/3 oranında düşük ödenmeye başlandı. Bu durum, aynı iş yerinde çalışıp aynı işi yapan sendika üyeleri arasında, farklı sendikalara üye oldukları için eşitsizliğe, ayrımcılığa ve iş barışının olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu.  Açmış olduğumuz dava sonucunda Anayasa Mahkemesi sendika barajı uygulamasını kaldırdı. Bu karar sonrasında; 2024 Ocak ayından sonra her ay ödenecek olan sendika tazminatlarının eşit olarak dağıtılması konusunda ki sürecin takipçisi olacağız. 
Binlerce kamu emekçisi arasında ayrımcılığa neden olan bu uygulamanın, Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan başvuru ile yürürlükten kaldırılması bizler için de ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Kamu görevlilerinin ve sendika üyelerimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Emeğin başkenti Zonguldak’ta tüm sağlık çalışanlarını Genel Sağlık-İş çatısı altında emek mücadelesine davet ediyorum" dedi.

Editör: Sevgi Yavuz