Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde faaliyet gösteren Eren Enerji, “Eren Holding Anonim Şirketi Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi. Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada plan değişikliğinin askıya çıktığı belirtildi. Konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: “Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle: 06.12.2023 tarih ve 7915 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/Ç maddesi kapsamında, İlimiz, Kilimli İlçesi, Muslu Beldesi, kıyı kesiminde, 176,53 ha büyüklüğündeki alanın "Eren Holding Anonim Şirketi Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine istinaden, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Zonguldak-Bartın-Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı amaç, ilke ve stratejileri çerçevesinde yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının E-27 numaralı Plan Paftasında, Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının E27-C3 numaralı Plan Paftasında yer alan 176,53 ha büyüklüğündeki alanın; 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında "Endüstri Bölgesi'' (Eren Holding Anonim Şirketi Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi) olarak düzenlendiği belirtilmektedir.

"Kaletepe turizmin uğrak yeri olacak" "Kaletepe turizmin uğrak yeri olacak"

Bu kapsamda; 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102'nci maddesi gereği Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 02.01.2024 tarihinde onaylanan "Endüstri Bölgesi" amaçlı Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E-27 no.lu Plan Paftası ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) ile Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin (E27-C3 no.lu Plan Paftası ve Plan Değişikliği Gerekçe, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, 07.02.2024 Raporu) tarihinden itibaren, Valiliğimizin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ilan panosunda askıya çıkarılacak ve eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilecektir. Söz konusu planlara ilişkin yapılacak itirazlar ise 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecektir."denildi.

Editör: Sinan Kabatepe