Ortak sağlık ve güvenlik birimi, OSGB nedir sorusuna verilecek en yalın yanıt bu olacaktır. Ancak biz biraz daha açıklamamızı genişleterek ayrıntılı şekilde bilgi vermeye çalışalım.

OSGB bünyesinde bulunan iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile iş yerlerine sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşması için çalışmalar sunmaktadır. 6311 sayılı kanun yasasına göre tüm iş yerlerinin iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları bulundurması zorunlu kılınmıştır. İş güvenliği ve iş yeri hekimi tüm iş yerleri için zorunlu olduğu gibi bu personeli bünyesinde bulundurmayan işletmeler için büyük para cezaları uygulanmaktadır.

OSGB Nedir, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi, OSGB nedir sorusunda bu işletmenin tüm görev ve yetkilerine de bakmak gerekecektir. Bu yetki ve görevlendirmeler bizzat bakanlık tarafından belirlenmiş olmakla birlikte yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı tarafından denetlenmektedir. OSGB bünyesinde işletmelere sunulacak olan hizmetler şu şekilde belirlenmiştir.

İş yerlerinde sağlık ve güvenlik gibi çalışmayı engelleyen durumlarda iş güvenliği ve iş sağlığı ekipleri bu tür durumları ortadan kaldırmak için görevlerini yürütecektir.

Çalışan kişilerin sağlığını korumak ve doğacak olan tehlikelerden korumak için sürekli olarak çalışanları kontrol altında tutmak.

Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimlerini sağlamak

İş yerlerinde meydana gelebilecek olan muhtemel kazaları, yangın ve doğal afet gibi olağanüstü durumlara acil müdahale edebilmek için gerekli olan acil eylem planlarını hazırlar ve uygularlar.

Yıllık çalışma planları, yıllık değerlendirme raporları, çalışma ortamlarının gözetimi, çalışanların sağlık kontrolleri, iş kazası ve mesleki hastalıklarda gereken doğru hizmeti sunacak olan tek yetkili iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları olmaktadır.

İşletmeler için sunulacak olan tüm iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetlerinde asla işin işleyişi durmadan ve üretime zarar gelmeden tüm politikalar ve güvenlik raporları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Neden OSGB ile Çalışmalısınız?

İş yeri güvenliği ve iş yeri sağlığı uzmanları tüm işletmelerde özellikle tedbirler, alınacak önlemler ve diğer tüm aksayan yönleri bularak bunları rapor halinde işletmenin gerekli birimlerine bildirecektir. OSGB birimleri tamamen profesyonel şekilde çalışma gösterecektir. İşletmenin tamamen profesyonel şekilde üretimine devam etmesini de sağlayacaktır. OSGB birimleri tamamen kendi profesyonel ve eğitimli elemanları ile işletmelerin tamamen ihtiyacı olan hizmetleri sunacaktır. Eksik, hatalı ve işletmenin aleyhine olabilecek olan tüm durumlar ve sorunlar belirlendiği için işletmenin iş kalitesi ve potansiyeli de çok yüksek olacaktır. Bu da OSGB birimlerinin her zaman için gerekli ve önemli bir hizmet sunduğunu belli etmiş olacaktır.

OSGB personelleri tüm iş süreçlerinin ve işletmenin tüm iş aşamalarını düzenli olarak belgeleyecek ve bu belgeler de raporlu şekilde istenen yetkili kişilere sunulacaktır. Bu sunumlar sayesinde de işletme içerisinde hiçbir şekilde evrak karmaşası oluşmayacağı gibi işletmenin hem yakın gelecekte hem de uzun vadede tüm aksilikleri giderilmiş olacaktır.

OSGB birimleri sayesinde işletmelerdeki tüm güvenlik zafiyetleri giderileceği gibi aynı zamanda üretimin aksamaması için de tüm çalışmalar ve belirlemeler eksiksiz şekilde yapılmış olacaktır. Bu da iş verimliliğini ve iş kalitesini arttırmış olacaktır. Bu sayede de hem işletme karı hem de iş güvenliği sağlanmış olacaktır.

OSGB birimlerinin varlığı yasal olarak zorunluluk oluşturduğu gibi aynı zamanda insani yönden de gerekli bir durum oluşturmaktadır. İş kazalarını ve işçi ölümlerini tamamen ortadan kaldıracak olan OSGB aslında çalışma standartlarını yükselteceği gibi en tehlikeli durumlarda bile üretimin devam etmesini sağlayacaktır. Bu da hem işletmeler için hem de işletme bünyesinde çalışanlar için son derece önemli bir görev olacaktır.

İş yerlerinde OSGB birimlerinin kurulması için gerekli olan çalışma alanlarının ve fiziki alanların da tam itibariyle oluşturulması gerekmektedir. OSGB ile yapılacak olan anlaşmalar ve bakanlık tarafından belirlenmiş olan tüm kriterlere göre işletmeler OSGB işlemlerini gerçekleştirmiş olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OSGB hizmetlerini alacak olan işletmeleri belirli yönetmelikler ile belirlemiştir.

Tüm üretim yerleri ve sanayi işletmeleri belli kriterlere göre belli düzenlemelere göre belirlenmiştir. İşletmenin üretim kapasitesinden çalışan insan sayısına göre birçok farklı kriter belirlenmiş olur. Tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirli saptamalar yapılmıştır. Bu tehlike sınıflamasına göre işletmelerin iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanlarını bünyesinde bulundurması gerekmektedir. İşletmeler herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında gerekli olan profesyonel desteği almak için OSGB ile beraber çalışma yapması ve bu çalışmalar sonrası da belirlenen yasalar gereğince tüm önlemleri alması gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanları ve iş sağlığı uzmanları sürekli olarak işletme içerisindeki tüm çalışma alanlarını denetleyecek ve bu denetlemeler sonrasında da aksayan ve üretim için engel oluşturabilecek olan durumları ortadan kaldıracaktır. Her zaman için gerekli olan ve olmazsa olmaz bir durum oluşturan OSGB hizmetleri için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan birçok farklı kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar ile irtibata geçerek çalışma detaylarını öğrenebilir ve yasaların gerektirdiği gibi bir hizmet almış olursununuz. Ortak sağlık ve güvenlik birimi, OSGB nedir sorusu aslında işletmelerin vazgeçemeyeceği bir hizmet olacaktır.

Editör: Bayram Tomakin