Ancak profesyonel ve kurumsal şirketlerin başarılarının ardında firma içi iletişim ve aidiyet duygularını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yatmaktadır. Şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörde emin adımlarla yürümesindeki en önemli nedenlerinden biri olan iletişim ve aidiyet duygusu ise çeşitli armağanlar ile birlikte güçlendirilebilmektedir. Kurumsal hediyeler, buna benzer durumlarda şirketlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Çalışanlarının motivasyonunu artırmak, verimliliği yükseltmek veya özel günleri kutlamak amacıyla tercih edilen kurumsal hediyeler, yüzlerce farklı seçeneğiyle şirketlerin beğenisine sunulmaktadır.

Kurumsal Hediye Kutusu Nedir?

Kurumsal hediye kutusu, şirketlerin çalışanlarına veya iştirak içerisinde oldukları kişilere belirli amaçlar doğrultusunda armağan ettikleri ürünleri kapsamaktadır. Firmaların başarı ve devamlılıklarını sürdürebilmeleri için adeta bir gereksinim olan kurumsal hediye kutusu, ilk olarak çalışanlarının motivasyonunu yükseltmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla verimliliği artırmayı hedefleyen şirketler, aynı zamanda firma içi iletişimi ve aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. Şirketler tarafından en çok tercih edilen çözümlerden biri olan bu hediyeler, farklı dönemlerde takdim edilebilmektedir.

Kurumsal hediye kutuları, firmada yeni işe başlayan kişilere hoş geldin amacıyla veya özel günlerde çalışanlarının kendilerini iyi hissetmeleri gibi gerekçelerle verilebilmektedir. Geçmişte kurumsal hediye seçenekleri daha az bir yelpazeyi kapsarken günümüzde bu tercihler neredeyse sınırsız opsiyon içerebilmektedir. Bu durumlarda ise şirketler, hediye seçimi sırasında zorlanabilmekte veya çeşitli konularda kararsız kalabilmektedir. Şirketlerin kurumsal hediye seçimi esnasında sorun yaşamamaları için hazır tasarlanmış olan seçenekler bu anlamda bir kurtarıcı olarak değerlendirilebilmektedir.

Kurumsal Hediye Kutusu Kimlere ve Ne Zaman Verilir?

Kurumsal şirketler, yılın farklı dönemlerinde müşterilerine, çalışanlarına veya sektör içerisinde birlikte mücadele ettikleri diğer firmalara hediye verebilmektedir. Bu noktada karar tamamen firma tarafından verilmektedir. Geçmişte kurumsal hediyeler genellikle sadece iş anlaşmalarında veya müşterilere bir teşekkür mahiyetinde verilmekte iken günümüzde bu süreç oldukça gelişmiş durumdadır. Özellikle müşteri deneyimlerine ve çalışanların kendisini iyi hissetmesi gibi durumlara verilen önemin son yıllarda artması da firmaların kurumsal hediye kutusu gibi alternatiflere yönelmesinde etkili olmuştur.

Kurumsal hediye kutusu, genellikle çalışanlarının işlerine olan odaklarının artması nedeniyle verilmektedir. Böylelikle çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarının artırılmasının hedeflendiği hediyeler, aynı zamanda özel günlerde, teşviklerde ya da ödüllendirmelerde kullanılabilmektedir. Örneğin hedeflenen satıştan daha yüksek rakamlara ulaşabilen bir çalışana kurumsal hediye kutusu armağan edilebilmektedir. Bu durumda çalışan kişi ulaşmış olduğu hedefin şirket tarafından takdir edildiğini anlayacak ve kendisini daha iyi hissedecektir. Yeni işe başlayan bir çalışan için hazırlanan kurumsal hediye kutusu, firmanın personeliyle ne kadar iyi iletişimde olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanabilecektir.

Kurumsal hediye kutuları, yalnızca çalışanlar için değil aynı zamanda firmalar tarafından müşterilere takdim edilecek şekilde de kullanılabilmektedir. Böylelikle firmanın markalaşma hızı artmakta ve sektördeki bilinirliği müşteri tarafında hızla ivme göstermektedir. Firmalar tarafından müşterilere verilen kurumsal hediyeler, şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin ürünleri kapsadığında aynı zamanda bir reklam görevi de görmektedir.

Kurumsal Hediye Kutusunun Çalışma Ortamına ve İş Birliklerine Katkıları

Kurumsal hediye kutusu, personellerin aktif olarak çalıştıkları ortamın ambiyansını doğrudan pozitif olarak etkileyebilmektedir. Hediyelerin takdim edilmeleri sırasında oluşacak olan olumlu atmosfer de ilgili firmanın arzu ettiği hedefe ulaştığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir. İş ortamını etkileyen kurumsal hediye kutuları, böylelikle şirket içi iletişimi artırmakta ve verimli bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Verimli çalışma ortamının yaratılması da dolaylı yollardan şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki satışlarına veya faaliyetlerine yansımaktadır.

Birbirinden farklı seçeneklere sahip olan kurumsal hediye kutuları, sadece şirket içi değil; aynı zamanda sektör kapsamında müşteri ve diğer firmalara da verilebilmektedir. Böylelikle dolaylı yoldan yeni iş birlikleri için bir adım atmış olan firmalar, ilerleyen zamanlarda yapılacak olan anlaşmaların temelini atabilmektedir. Firmaların aynı veya farklı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlere vermeleri amacıyla hazırladıkları hediye kutuları, marka itibari açısından da olumlu sonuçlar getirmektedir. Sadece satış veya pazarlama değil, markaların mevcut itibarının korunması ya da yükseltilmesi kurumsal hediye kutusu gibi alternatiflerle kolaylıkla yapılabilmektedir.

Kurumsal Hediye Kutusu Nasıl Seçilmeli?

Kurumsal hediye kutusu seçimi için belli başlı detaylara mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Çalışanlara, müşterilere veya diğer firmalara verilebilen hediye kutusunun içeriği kadar dış görünüşünün seçimi de aynı şekilde titizlik gerektirmektedir. İlk olarak kurumsal hediye kutusu seçiminde şirket profiliyle örtüşen seçeneklere yönelinmesi tavsiye edilmektedir. Şirketin kurumsal profiliyle örtüşen hediye kutusunun hem resmî hem de şık olması gerekmektedir. Hediye kutularının rengi de yine şirketin tema olarak belirlediği bir renk doğrultusunda seçilmelidir.

Kurumsal hediye kutusu seçenekleri arasında karar vermekte zorlanan firmalar, önceden hazırlanmış olan taslakları kontrol edebilmektedir. Böylelikle daha kısa sürede yenilikçi kurumsal hediye kutusu seçimi yapabilen firmalar, aynı zamanda zamandan da tasarruf edebilmektedir. Hediye kutusu seçerken, firmanın profilinden uzaklaşılmaması ve aynı zamanda içerisinde yer alan ürünlerden boyut olarak çok farklılık göstermemesi gerekmektedir. Örneğin kahve fincanı ve bir adet paket kahveden ibaret olan hediye için kutu hazırlarken büyük boyutların tercih edilmesi arzu edilen sonuçtan uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kurumsal hediye kutusu seçerken mutlaka içeriğiyle boyut olarak uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Endorfia ailesi olarak çalışanlarınızın, kurumsal ortak ve iş birlikçilerinizin özel günlerinde yanlarınızda olmanızı sağlayacak hediyeleri sizinle buluşturuyoruz. Özelleştirilebilir kurumsal hediye kutuları ile istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket ederek en uygun ve en özel hediyeleri sizler için hazırlıyor ve adresinize kadar ulaştırıyoruz. Endorfia adresini ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi sahibi olabilir, iş birliklerinizi güçlendirmek için ilk adımı atabilirsiniz.

Editör: Bayram Tomakin