Kuvvetli fırtına geliyor... Toz savrulması ulaşıma dikkat... Kuvvetli fırtına geliyor... Toz savrulması ulaşıma dikkat...

Zonguldak Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan "Eğitim Tesisleri"ne ilişkin İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 29.01.2024 tarihinde onaylanan KNİP:671044928 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve KUİP:671044929 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince 15.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar ise 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecektir.

Editör: Sevgi Yavuz