Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 75 yıl önce 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile “10 Aralık” tarihi, insan haklarına olan saygımızı ve bu hakların önemini vurgulayan özel bir gündür.

Yaşama hakkı hiç şüphe yoktur ki insanlığın en temel ve önemli hakkıdır. Bunu din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrımları yapmadan birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk gibi insani duygu ve davranışlar takip etmektedir.

Ne yazık ki, dünyada hala insan hak ve özgürlükleri ihlal edilmekte ve dünyanın gözü önünde insanlık suçları işlenmektedir. En büyük insan hakları ihlali Gazze’de yaşanmaktadır. İsrail; bebek, çocuk, yaşlı, kadın demeden Gazze’de katliam yapmakta, insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Devletimiz, zalimin karşısında ve mazlumun yanında durup İsrail’in Gazze’de  Filistinli kardeşlerimize yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı en üst perdeden tepkisini göstermektedir. Gazze’de yaşanan katliamın durdurulması için de uluslararası toplumun harekete geçmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. Diğer taraftan, Gazze’ye yönelik insani yardımlara da öncülük etmektedir.

İnsan hakları, sadece belirli bir bölgeye veya belirli bir kesime ait değil tüm insanlığın meselesidir. Bu, devletlerin, sivil toplumun, uluslararası kuruluşların ve her bir bireyin ortak çabasıyla gerçekleşmelidir.

Ülkemiz, tarih boyunca farklı kültürlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunmuş, insan temel hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. Uluslararası insan hakları standartlarının herkes için geçerli kılınmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasına dair çabalarla ülkemiz lider, güvenilir ve örnek bir uygulayıcı olmayı sürdürecektir.

Zonguldak Valiliği olarak, “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” düsturu ile üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; insan hak ve özgürlüklerinin korunup gözetildiği, ayrımcılık ve ihlallerin yapılmadığı, tüm sıkıntıların sona erdiği bir dünyada yaşamayı temenni ediyorum.' dedi.

MTA yöneticilerinden GMİS'e ziyaret... MTA yöneticilerinden GMİS'e ziyaret...

Editör: Manşet67 Haber