Kamuoyuyla paylaşılmış bir tasarı olmamasına rağmen detayları ortaya çıkmaya başlayan taslağa göre; KİT’lerde tüm kontrol ve yönetim doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçecektir. Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları, finansal temele dayalı kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hakim olacağı birer ticari şirkete dönüştürülecek, bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, tamamen veya parça parça KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılmış olacaktır.

Yağmur Okur Ereğli'de fırtına estirdi... Yağmur Okur Ereğli'de fırtına estirdi...

Başkanlar Kurulumuz; Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun ticari bir şirkete dönüştürülmesine, özelleştirilmesine veya kapatılmasına yol açacak tüm girişimlere karşı sonuna kadar mücadele etme kararı almıştır.

Başkanlar Kurulumuz; Ülkemizin vazgeçilemez nitelikteki kurumlarına, işyerlerimize, işimize ve aşımıza daha güçlü bir şekilde sahip çıkma kararlılığındadır.

Başkanlar Kurulumuz; KİT Reformu adı altında hazırlanan tasarıdan en kısa zamanda vazgeçilmesi çağrısında bulunmaktadır.

 Başkanlar Kurulumuz; Büyük bir özveriyle, gece-gündüz, yaz-kış demeden zorlu koşullarda ülkemize hizmet veren TTK ve Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) işçilerimizin kazanımlarının Kamu Tasarruf Tedbirleri kapsamında kısıtlanmaması için gerekli tedbirleri alacaktır.

 Dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kolunda, iş sağlığı ve güvenliğinden ve yatırımlarından tasarruf yapılamayacağı açıktır. Başkanlar Kurulumuz; TTK ve MTA’da iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve yatırımlarının maliyet olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekmekte, iş sağlığı ve güvenliği konusuna yüksek hassasiyet gösterilmesi konusunda çağrıda bulunmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz; TTK’da işbaşı yapan ve deneme süreleri devam eden yeni maden işçilerinin işlerine ve işyerlerine uyumları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini eksiksiz almaları ve sonrasında üretime katkı vermeleri için çaba harcamakta, yeni işçilerin eğitimlerine ve işyerlerine uyum sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz; Yerli ve milli kaynaklarımızı ülkemiz ekonomisine kazandıran ülkemizin stratejik kurumları olan TTK ve MTA’nın ülkemiz ekonomisine daha yüksek katkıda bulunabilmesi için çalışmalarına devam edecek, sahip olduğumuz 176 yıllık üretim kültürünün yansıması olan 78 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde halkımızın geleceğine, ülkemizin ekonomisine, kurumlarımıza, işimize, aşımıza ve işyerimize sahip çıkacak, haklı ve meşru taleplerimiz için mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”      

Editör: Haber Merkezi