ERMED Yönetimi olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tüm meslektaşlarımıza sağlık ve başarılar dileriz. 10 Ocak 1961’de gazetecilerin özlük haklarını düzenleyen kanunun kabulünün yıldönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, demokrasinin dördüncü temel gücü olarak kabul edilen basın mesleğinin önemini ve meslektaşlarımızın değerini hatırlama/hatırlatma günü olarak tezahür etmektedir. Mesleğimiz önemlidir; çünkü demokrasilerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü temel güç olarak kamusal görev üstlenen basın, tüm bu güçlerden bağımsız ve tarafsız olarak tümünün etkileyicisi, denetleyicisi, habercisi ve paydaşıdır. Halkın özgürce haber alma hakkının biricik üreticisi ve aracısıdır. Meslektaşlarımız değerlidir; çünkü bu önemli işlevi yerine getirmek için zaman, mekân ve kişisel geçim koşullarını adeta hiçe sayarak yetki ve görev sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir. Bugün nerede suni afet olan savaş; nerede doğal afet veya insanlık yararına bir gelişme varsa, gazeteci özgür ve tarafsız gözlemleri ile halkı bilgilendirmek için oradadır. Hal böyleyken basın/medya mesleğini yerine getiren arkadaşlarımız, günümüzde de ne yazık ki farklı baskı ve sansür/oto sansür yöntemleri ile karşılaşmakta, kimi zaman adeta siyasetin/kamu otoritesinin/sermayenin algı aracı haline getirilmeye zorlanmaktadır. Bu, kabul edilemez ve hak mücadelesi gerektiren bir durumdur. Diğer yandan demokrasinin en önemli bileşenlerinden olduğu sıklıkla ifade edilen basın/medya, ülke çapında devletimizin ve yerel yönetimlerin kamusal kaynaklarından yeterince ve adaletlice faydalandırılmamaktadır. Son dönemlerde getirilen kriterler ise dijital manipülasyonların tetikleyicisi ve popülist haberciliğin teşvikçisi olmaktan öteye gidememiştir. Oysa haber; doğruluğu, etkisi ve kamusal faydası ile değerlendirilmeli, bu tür haber üretimi teşvik edilmelidir. Gazeteciliğin protokol konuşmalarında “…ve güzide basın mensupları” söyleminden öteye giden saygınlığa ulaşabilmesi, gazetecilerin temel özlük hakları ile ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi, haber kaynaklarına özgürce ulaşabilme ve topluma ulaştırabilme yetkilerinin kullandırılması dileğimizi tekrarlıyoruz. Kurulduğu günden bu yana mesleğin, meslektaşların ve Kdz. Ereğli’nin gelişme sağlamasını misyon edinen ERMED yönetimi olarak, meslek etiğine uyan, görevini kamusal sorumluluk bilinci ile yerine getiren tüm arkadaşlarımızın, yetki ve hak mücadelesinde yanında olduğumuz bildirir; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarız. Bu duygu ve düşüncelerle, 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın milletin müşterek sesidir” sözünü 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri’ne hazırlandığımız bu günlerde tüm çevrelere hatırlatarak kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.

Genç Ereğliler olarak takımımızın arkasındayız Genç Ereğliler olarak takımımızın arkasındayız

Karadeniz Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu adına

Başkan Doğan GÖNÜLLÜ

Editör: Can Özkan Kayabaşılı