Ünlüer açıklamasında “Karadeniz Ereğli’nin il olması daha önceleri de gündeme gelmiş olmasına rağmen, tüm şehir dinamiklerinin ve halkın beklentisi gerçekleşememiş, olması gereken kamusal büyüklük sağlanamamıştır.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli Şubesi yönetimi olarak Karadeniz Ereğli’nin il olmasını hararetle destekliyoruz. 
Ereğli, kadim tarihi süreçten bu yana doğal bir limana sahip olduğundan, başta denizcilik olmak üzere, ekonomi ve sosyal kültürel yaşamın Batı Karadeniz Bölgesindeki öncü merkezi olmuştur. Başlıksız-2-72
Kömürün bulunası ve yıllar sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının işletmeye alınmasından bu yana sanayi kenti hüviyetine bürünen ilçemiz, nicel ve nitesel il olma kriterlerini karşıladığı gibi, potansiyel kapasitesi de birçok ilden daha yüksektir. 
Biz konuyu denizciler olarak sektörel açıdan değerlendirdiğimizde; mevcut ve planlanan limanlarımız, tersanelerimiz, gemi elleçleme kapasitemiz, lojistik imkanlarımız ve ihracat kapasitemiz, işletme ile insan kaynaklarımız ve daha sayacağımız birçok varlığımızla il olmayı hak edecek farkındalıkları barındırdığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Karadeniz Ereğli il olduğunda, kamu idaresi ile ilişkisinin ve karar alma mekanizmalarının ülkemiz ve bölgemiz çıkarlarına olacak şekilde daha güçlü ve verimli olacağına inanıyoruz.  
Ereğli’nin il olması, Türkiye Cumhuriyetinin ilk ilan edilen ili Zonguldak’a hiçbir şey kaybettirmeyecektir/ kaybettirmemelidir. Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapısı Zonguldak, en zor zamanlarda ülkemizin ağır yükünü çeken, her türlü gelişmeyi hak eden, emeğin ve şimdilerde de enerjinin başkentidir.  Bu konu bağımsız olarak değerlendirilmelidir. 
Ereğli’in il olması ile göçün önleneceğini, ticaretin canlanacağını, şehrimizin ihtiyacı olan kamusal yatırımların siyasi ve idari yönden daha yakından takibinin sağlayacağına inanıyoruz. Tüm özel sektörler içinde önemli bir motivasyon kaynağı oluşacaktır.  
Özetle; İlçemizin siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve tüm diğer bileşenleri; il olmayı hak ettiğimizi düşünmekte, bunu samimiyetle istemekte ve her kademede kendini hazır hissetmektedir. 
Biz de İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli Şubesi yönetimi olarak, sanayi ve deniz kenti olan Ereğlimize il olmayı çok yakıştırmakta ve bunu tüm sorumluluğumuzla desteklemekteyiz. 
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odamızın bu konuda öncülük görevi üstlenmek istemesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, bize de bir görev düşürse “hazırız” diyerek, Ereğli gemimizi limana volta etme zamanı gelmiştir diyoruz."

Editör: Sinan Kabatepe