SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Bölgemizde Hemşirelik Programı akredite olan ilk üniversiteyiz” dedi.

Akreditasyonun, eğitimde kalitenin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, Türkiye’de bulunan 153 devlet ve vakıf üniversitesinde eğitim veren 184 Hemşirelik Programı arasından toplam 29 üniversitenin akredite edildiğini söyledi.

Uzun zamandır yürüttükleri eğitim faaliyetlerine ilişkin çalışmaların, meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Prof. Dr. Dağlı, “Sahip olduğumuz akreditasyon onayları gösteriyor ki doğru yolda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Üniversitede başlattıkları akredite çalışmalar sonucunda Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarının da toplamda beş yıl akredite olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sağlık Bilimleri Fakültemizin tüm programlarının, akreditasyonu hak etmiş olması bizim için büyük bir gurur. Bu başarıda katkısı olan tüm ekibimi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.

Üniversitemizin kuruluşundan bu yana desteklerini esirgemeyen Mütevelli Heyet Onursal Başkanımız Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Başkanımız Zeki Konukoğlu, Mütevelli Heyet Üyelerimiz ve üniversitemizin kurucu iradesi Konukoğlu Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.”

AKREDİTASYON NEDİR?

Akreditasyon; eğitim program ve hizmetleri niteliğinin sistematik bir yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntemdir.

Akreditasyonun amacı, yükseköğretim kurumları tarafından sağlanan eğitimin kabul edilebilir kalite düzeylerini karşılamasını sağlamaktır. Bununla birlikte kurumsal gelişimler için hedefler yaratan akreditasyon, eğitim standartlarının da bir kalite göstergesidir.

Akredite programlar ve kurumlar, akreditasyon verilmeden önce titiz bir incelemeye tabi tutulur ve kurumsal programların kalitesini gösteren standartlara ve politikalara sürekli uyumu sağlamak için düzenli olarak değerlendirilir.

HEPDAK HAKKINDA

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK), hemşirelik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanımlanmaktadır.

HEPDAK’ın misyonu, sürekli geliştirilen standartlar doğrultusunda lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi ile hemşirelik biliminin, eğitiminin, bakımının ve toplum sağlığının gelişiminde kalite ve yeniliğin güvencesi olmaktır.

HEPDAK’ın amacı ise, hemşirelik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli hemşireler yetiştirilerek güvenli ve etkili bakım sunulması ve toplumun sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

Editör: Serdal Çenesiz