Hukuki çeviri yapılırken ilk adım çeviri konusu belgelerin değerlendirilmesi olmalıdır. Şirket anlaşmaları, uygunluk belgeleri, nüfus belgesi, AB mevzuatı, tüzükler, istinabe yazışmaları, vakıf senedi, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, patent başvuruları, sulh, lisans, temsilcilik, şirket ana sözleşmeleri, gelir tablosu, lisans çevirileri, taahhütnameler, temsilcilik sözleşmesi, form, önerge, yönerge, dernek tüzüğü, hukuki makale, ihale dosyaları, diploma, vasiyetname, adli sicil kaydı, vekaletname, bayilik sözleşmesi, mahkeme kararı, kira sözleşmesi, ibraname, yabancı mevzuat, Yargıtay kararları, üretim ve serbest satış sertifikası tercümeleri, mahkeme belgeleri, distribütörlük sözleşmeleri, inşaat taşeron sözleşmeleri, iş ve teklif sözleşmeleri, yasal sözleşmeler, denizcilik sözleşmeleri, satış sözleşmesi, yasal anlaşmalar, işçi - işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, öğrenci belgesi, kanun maddeleri, karar şerhleri ve daha pek çok farklı belgenin çevirisi hukuki çeviri hizmetlerinin kapsamında gerçekleştirilir.

Hukuki Çeviri Nasıl Olmalı?

Konunun ne olduğundan bağımsız olmak üzere taraf olan kişilerin ya da kurumların ortak iradesinin bir metin üzerinde bir araya getirilmesi amacıya oluşturulan belgelerin kaynak dilden hedef dile aktarılması süreci hukuki çeviri olarak adlandırılır. Hukuki çeviri özel bir çeviri türüdür ve kendi özel diline diğer bir deyişle terminolojisine sahiptir. Kısacası kendine özgü terimleri, anlatım biçimi ve iletişim olanakları vardır. Bununla birlikte her ülkenin hukuk sistemi bir diğerinden farklı olup herhangi bir çevirmenin Türkçeye hakim olmasının Türk hukuk sistemine hakim olduğu anlamına gelmeyeceği unutulmamalıdır.

Hukuki çeviri hizmetlerinde güvenilirliğin üst düzeyde olması sağlanması gereken temel şartlardan biridir. Hukuki çeviriye güvenilmemesi veya en küçük bir çeviri hatasının yapılması iş anlaşmalarının bozulmasından çeşitli yasal sorunlar yaşanmasına kadar çeşitli olumsuzluklara neden olabilir. Hukuki çeviri, çevirmenler açısından yasal sorumluluğun en üst noktada olduğu çeviri türlerinin başında gelir. Bu nedenle hukuki çeviri süreçlerinde mutlaka ana dilde tercüman seçilmelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta hukuki çeviri hizmeti verecek çevirmenlerin hukuk eğitimi almış hatta mümkün olduğunca uzmanlık dalına göre çeviri hizmeti veren profesyoneller olmasıdır. Bu sayede hukuki çeviri hizmetlerinin kalitesini artırmak mümkün olacaktır.

Hukuki çeviri hizmeti sırasında çevirmen kesinlikle yoruma yer vermemeli, kaynak dilden hedef dile yapılan çeviri sırasında orijinal mesajın hiçbir şekilde değiştirilmemesine özen göstermesi önemlidir. Hukuki çeviri hizmeti kapsamında kullanılacak olan kelimeler ile söz öbekleri, hukuk alanının kendine özgü terminolojisi içerisinden seçilmelidir. Bu amaçla, hukuki çeviri hizmeti verecek olan çevirmen ülkeler arasındaki hukuk sistemlerine ilişkin maksimum bilgiye sahip olmalı, kaynak ve hedef diller arasındaki hukuki kavramların örtüşmediği durumlarda gerekli araştırmaları yapmalıdır. Böylece başarılı bir hukuki çeviriye imza atılması mümkündür.

Hukuki çeviri hizmetleri sahip olduğu özel nitelik dolayısıyla deneyim, birikim ve uzmanlık gerektirir. Ayrıca hukuki çevirinin adalet ilkesi çerçevesinde ve tamamen tarafsız olarak yapılması önemlidir. Diğer yandan hukuki çeviri sürecinde kati cümleler kurulmalı, yakın anlamlı olabilecek cümlelerden uzak durmaya özen gösterilmelidir. Çeviride yer alan tüm cümleler açık, net ve anlaşılır olmalı ihtiyaç halinde yasal argümanlarla desteklemekten kaçınılmamalıdır. Uluay Çeviri hukuki çeviri ve tıp çevirisi gibi özel çeviri alanları da dahil olmak üzere tüm sözlü ve yazılı çeviri türlerinde profesyonel çevirmen kadrosu ile hizmet vermektedir.

Tıp Çevirisi Nasıl Yapılır?

Tıp çevirisi özellikle medikal profesyoneller tarafından ihtiyaç duyulan özel bir çeviri türüdür. Pek çok açıdan standart çeviri hizmetlerinden farklı olan tıp çevirisi özel uzmanlık gerektirir. Bunun en önemli nedeni, günümüz tıp dünyasında ağırlıklı olarak Latince kökeni terimler kullanılıyor olmasıdır. Tıbbi metinlerde karmaşık ifadelere sıklıkla yer verilmekte olup bunlardan her biri özgün kullanım alanlarına sahiptir.

Tıp çevirisi hizmetlerinin konusunu oluşturan kaynak metinlerdeki anlamı hedef metne eksiksiz bir şekilde aktarmak için çeviri konusu alanda uzman ve deneyimli tıp çevirmenleri ile çalışılmalıdır. Tıp çevirisi hizmeti veren tercüman öncelikle yaptığı çevirinin standart bir çeviri hizmeti olmaktan çok daha fazlası olduğunu, insan sağlığı ve hayatı açısından kritik rol oynadığını göz önünde bulundurmalıdır.

Özel uzmanlık ihtiyacı doğuran tüm çeviri alt türlerinde olduğu gibi tıp çevirisi hizmetlerinde de izlenen süreç, standart tercüme sürecinden farklı olur. Tıp çevirisi, tıp alanındaki bilgilerin dünyanın dört bir yanında paylaşılması aşamasında önemli bir rol oynar. Bu sayede tıp alanındaki gelişmeler dünya genelinde yayılarak insanlığın hizmetine sunulur. Elbette tıp çevirisi hizmetlerinin kullanım alanı yalnızca bununla sınırlı olmaz. Hem azınlıklara hem yabancı uyruklulara sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak tıp çevirisi hizmetlerinden faydalanılması ihtiyacı vardır. Tıp terminolojisi ağır ve tıp dili benzersiz olduğu için tıp tercümesi diğer çeviri türlerine benzemez. Bu nedenle tıp çevirisi hizmetleri sözlü ya da yazılı olması fark etmeksizin her tercüman tarafından verilemez. Yeterli deneyime ve bilgi birikimine sahip olmayan çevirmenler tarafından yapılan tıp çevirilerinin çok ciddi sorunlara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Editör: Bayram Tomakin