Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen MİSGEP projesi kapsamında Ankara’da çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa ve sendikamız teknik müdürünün yanı sıra sendika, işverenler ve bakanlık temsilcileri ile iş güvenliği uzmanları katıldı. Çalıştayda madencilik sektöründe, sendika bilinirliğinin artırılabilmesi, çalışanların sendikaya üye olmak istememe nedenlerinin ortadan kaldırılabilmesi ve ülkemizde sendika üyelik oranlarının artırılabilmesi ve ilgili taraflar nezdinde neler yapılabilir, iş kazaları ve meslek hastalıkların önlenmesi için başta sendikalar olmak üzere ilgili tarafların yapması gerekenler ve sendikaya üye olmanın İSG uygulamaları üzerindeki olumlu etkilerinin artırılması için oluşturulan grup çalışmalarında tarafların görüş ve önerileri ele alındı. GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, grup çalışması sonunda yaptığı sunumda maden işçilerinin sorunları, sendikalaşmanın önemi, sendikaların işçi ve işveren için önemi konularında görüşlerini paylaştı. Arslanbuğa, sendikaların işveren ile işçi arasında köprü görevini gördüğünü ifade ederek, "İşverenler, sendikalaşmanın önemini daha iyi kavrayabilmesi için ilgili bakanlıklar ve devlet tarafından desteklenen projeler geliştirilmelidir. Devletin sendikalaşma konusunda gerekirse işverenleri teşvik etmesi, sendikalaşmanın önünü açacak çalışmalar yapmalıdır. Ayrıca iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine daha fazla katkı vermek için sendikalarda çalışan İş Güvenliği Uzmanlarının hukuksal anlamda ilgili mevzuatta yer almasını önerdik. İşçi, işveren ve devlet üçlüsünün çözüm odaklı çalışmasını talep ettik. Ayrıca işyerlerinde çalışanların psikolojik durumlarının da takip edilebilmesi amacıyla işverenlerden psikolog hizmeti sağlamasını gündeme getirdik. Bunun gibi birçok konuyu ilgili paydaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak çok verimli bir çalıştay gerçekleştirildi. Bu projeyi hayata geçiren tüm yetkililere, ilgili bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Çalıştayın tüm çalışanlara faydalı olmasını, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması yönünde katkı sağlamasını temenni ediyorum " dedi.

Öğretmenlere yangın söndürme eğitimi verildi... Öğretmenlere yangın söndürme eğitimi verildi...

Çalıştayın sonucu rapor haline getirilerek ilgili taraflara sunulacağı açıklandı.

image_6487327

Editör: Can Özkan Kayabaşılı